Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

S-VERTICAL, s.r.o.
Mgr. Dušan Snopko
Kostiviarska 43
974 01 B. Bystrica
tel.: +421 902 297839
tel.: +421 915 168171
mail:
www.s-vertical.com
acell spol. s r.o.
Špeciálne výškové práce
Martin Jurčo - Konateľ spoločnosti
kancelária:
INTES námestie Sv.Egídia 95
2. poschodie, kancelária č. 329
058 01 Poprad
mobil: +421-903-950 604
mobil: +421-918-494 415
mail:
mail:
web: www.acell.sk
STAVBY EXPERT s.r.o.
Železničná 78/33
935 23 Rybník
tel.: +421 944 530 061
mail:
www.stavbyexpert.sk
Marek Benedik
040 13 Košice
tel.: +421 908 844 459
mail:
www.vsehoxut.sk
HELORO s.r.o.
Ing. Jozef Konczer
Ing. Jozef Lukovicz
Medena 5
811 02 Bratislava
prevadzka:
Palatínová 39
945 01 Komárno
tel./fax: +421 35 7703009
mail:
web: www.heloro.sk
K&K unicompany, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Tel. č. 0917 164 927
Alexander Buzasi – konateľ
e-mail:
Tomaš Laluha
Štiavnicka 689/18
949 01 Nitra
mobil: +421 908 815773
mail:
VÝŠKOVÉ PRÁCE Viliam Očipa
Malý Šarš 180
080 01 Malý Šariš
mobil: +421 917 630920
mail:
Martin Ulík
Výčapy Opatovce 342
951 44 Výčapy Opatovce
mobil: +421 918 074542
mail:
Marek Benedik
Košice
mobil: +421 908 844 459
mail:
ZAUJEC s.r.o.
Ivan Zaujec
Tehelná 48/12
949 01 Nitra
mobil: +421 905 649065
VK TEAM
Výškové práce
Vladimír Kocúrek
Nám. sv. Martina 85
082 74 Lipany
mobil: +421 918 303174
mail:
web: www.vyskoverobotky.sk
A-VERTIC s.r.o.
Stavebné a výškové práce
Marek Hajšo
M.R.Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou
web: www.a-vertic.eu
mail:
tel.: +421 903 679125
Best Partners s.r.o.
Sofijská 27
040 13 Košice
tel.: +421 903 602479
tel.: +421 915 902028
DOMOSTAV ENERGO s.r.o.
Ing. Miroslav Tančin
Lúčky 74
Holíč 908 51
mobil: +421 908 722270
mail:
JUBE TEAM, s.r.o.
Čulenova 1522/14
915 01 Nové Mesto nad Váhom
mobil: +421 905 847165
mail:

ZETA trading, s.r.o..
Juraj Mlacek
Gaštanová 42
010 07 Žilina

mobil: +421 949 301 177
mail: