Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

HFR, s.r.o.

(dovozca náterov ThermoShield pre Slovenskú a Českú Republiku)

Veľká okružná 1075/28
010 01 Žilina
Slovensko

web: http://www.thermoshield.sk/
blog: http://www.zdrave-byvanie.com/

Certifikát dovozca ThermoShield pre SR

Výpis z Obchodného registra SR

tel.: +421 903 805121
e-mail:

Bankový účet (FIO Banka)
IBAN: SK17 8330 0000 0024 0158 5539

 

Prevádzka (kancelárie, sklad):

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Slovensko

IČO: 52088308
IČ DPH: SK2120886229
tel.: +421 903 805121
e-mail:

 

Kontaktné osoby:

Peter HOFER
konateľ

tel.: +421 903 805121
e-mail:

 

 

Výrobca náterov ThermoShield

SICC GmbH ThermoShield Europe, Wackenbergstr.78-82, 13156 Berlin/Germany, www.thermoshield-europe.com