PEPO SK, s.r.o.

(dovozca náterov ThermoShield pre Slovenskú a Českú Republiku)

(Výhradný dovozca tepelnoizolačnej omietky ETG pre Slovenskú, Českú a Maďarskú Republiku)

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Slovensko

web: http://www.thermoshield.sk/
blog: http://www.zdrave-byvanie.com/

Certifikát dovozca ThermoShield pre SR

Výpis z Obchodného registra SR

tel.: +421 903 805121
e-mail:

 

Prevádzka (kancelárie, sklad):

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Slovensko

IČO: 46451498
IČ DPH: SK2023391018
tel.: +421 41 5007531
e-mail:

 

Kontaktné osoby:

Peter HOFER
konateľ

tel.: +421 903 805121
e-mail:

 

 

Výrobca náterov ThermoShield

SICC GmbH ThermoShield Europe, Wackenbergstr.78-82, 13156 Berlin/Germany, www.thermoshield-europe.com