Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Vzhľadom k jednotnej cenovej politike produktov Thermoshield urobíte najlepšie, keď kontaktujete najbližšie regionálne zastúpenie našej spoločnosti. Ušetríte čas aj prostriedky na dopravu.

Žilinský kraj

HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mobil: +421-903-803108
mail:
VIGA - Dušan Obecajčík
Rybárska 856/37
026 01 Dolný Kubín
mobil: +421-905-258236
mail:

Banskobystrický kraj

BONPRODUCT s.r.o.
Ing. Jozef Urik
Bakossova 3 H
97401 Banská Bystrica
tel./fax: +421-48-4800190
mobil: +421-903-507111
mail:

Trenčiansky kraj

HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mail:

Bratislavský kraj

HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mail:
HELORO s.r.o.
Ing. Jozef Konczer
Ing. Jozef Lukovicz
Medena 5
811 02 Bratislava
prevadzka:
Palatínová 39
945 01 Komárno
tel./fax: +421-35-7703009
mail:
web: www.heloro.sk

Trnavský kraj

Peter Tibenský
predajca
mobil: +421-905-703428
mail:
HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mail:

Nitriansky kraj

HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mail:
Michal Majer
Hlavná 30
927 01 Šaľa

mobil: +421-905-518748
mobil: +421-905-499104

Prešovský kraj

acell spol. s r.o.
Špeciálne výškové práce
Martin Jurčo - Konateľ spoločnosti
kancelária:
INTES námestie Sv.Egídia 95
2. poschodie, kancelária č. 329
058 01 Poprad
mobil: +421-903-950 604
mobil: +421-918-494 415
mail:
mail:
web: www.acell.sk

Košický kraj

HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel./fax: +421-41-5007531
mobil: +421-903-805121
mail: