Prostriedok na odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesní a húb z povrchov stavieb s preventívnym účinkom proti ich novotvorbe.

Výrobok bol vyvinutý pre odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesni a hub z povrchov stavieb.
Je ho možné použiť na kameň, strešnú krytinu, betón, omietku, drevo, azbestocement (eternit), nátery, apod.

Najčastejšie sa používa na čistenie stien a striech budov, dlažby, bazénov, fontán, tenisových kurtov, terás, balkónov, omietky, sôch, apod. 

Použitie prípravku sa doporučuje i pred aplikáciou náterov ThermoShield na uvedené podklady, pretože znižuje riziko rozmnoženia mikroorganizmov pod vrstvou náteru, čo je častou príčinou "odlepení" náterov od povrchu stavieb. 

Ochrana pred tvorbou rias, machov a plesní

Chráňte svoje fasády a strechy pred tvorbou organických nečistôt, ako sú riasy, machy a plesne. Ochranu možno vykonávať preventívne alebo po odstránení organických nečistôt z povrchov stavieb, ktoré boli riasou, machy alebo plesní napadnuté. Stačí použiť vhodný náter proti plesni.

Kedy povrchy chrániť?

Najlepšie je samozrejme prevencia. Dostatočnou prevenciou zabránite vzniku machu a rias, a tým sa vyvarujete ich prípadného odstránenia.

Ak bola Vaša fasáda či strecha už machmi a riasami napadnutá, je po ich odstránení nutné očistené povrchy chrániť. Ochranu vyčistených povrchov je vhodné vykonať prostriedkom s preventívnym účinkom proti novotvorbe organických nečistôt. Bez následného ošetrenia vyčistených povrchov sa organické nečistoty veľmi rýchlo (v priebehu 2 až 3 mesiacov) vracajú, pretože sú tu vhodné podmienky pre ich rast.

Aký prostriedok je vhodný na ochranu povrchov?

Z výrobnej rady SCALP je pre účely ochrany povrchov pred organickými nečistotami určený ANTI-MOUSSE 77.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytvára po zaschnutí na povrchu vo vode ťažko rozpustné zlúčeniny, ktoré majú fungicídny a dezinfekčný účinok a zabraňujú tak novotvorbe rias, machov, plesní a húb po dobu niekoľkých rokov.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 je pretierateľný akoukoľvek farbou a možno naň nanášať lepidlá pre lepenie kontaktných zatepľovacích systémov, tenkovrstvové omietky a iné materiály s istotou, že pod týmito vrstvami nedôjde k novotvorbe organických nečistôt, a tým k odlupovaniu vrchných náterov a omietok.

Kedy možno SCALP ANTI-MOUSE 77 použiť?

Prípravok SCALP ANTI-MOUSSE 77 je vhodné využiť v týchto situáciách:

  • K príprave podkladu - pre nanášanie ďalších materiálov (farieb, omietok, lepenie kontaktných zatepľovacích systémov, ai).
  • Pri rekonštrukcii povrchov, ochrane vyčistených alebo novo zhotovených povrchov pred tvorbou organických nečistôt.

Výhody

Prípravok je možné použiť okamžite, bez predchádzajúceho umytia alebo čistenia povrchu.

Výrobok nemá nepriaznivé účinky na kovy, farby ani sklo - nemení ich vzhľad ani farbu.

Očistené stavby a predmety znovu získajú estetický vzhľad a svoju pôvodnú krásu.

Odstránením mikroorganizmov sa zníži celková vlhkosť predmetov a stavieb.

SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytvára po zaschnutí ťažko vo vode rozpustné organokovové zlúčeniny, a tým zabraňuje novotvorbe rias, machov atd. po dobu niekoľkých rokov.

Vlastnosti

Kvapalina, pH: 7, Hustota: 1g/cm3

Slabý zápach. Rozpustná vo vode.

Nehorľavá.

Spotreba: 0.15 - 0.20 l/m2 zriedeného prípravku (0.04 - 0.05 koncentrátu).

Balenie

v 5 a 20 lit. PE kanistroch

Skladovanie

1 rok v originálnom obale

Návod na použitie

Prípravok sa dodáva koncentrovaný.

Pred použitím zrieďte vodou 1 (ANTI-MOUSSE 77) : 3 (voda).

Zriedený výrobok nanášajte štetcom, valčekom alebo striekanim. Mach, plesne, atd. nechajte dôkladne nasiaknuť prípravkom. Prípravok nechajte pôsobiť. Po niekoľkých dňoch mikroorganizmy zmiznú bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu. 

Doporučenie

Pri silne znečistených povrchoch (striech, fasád, chodníkov, terás, ai) trvá samovoľné zmiznutie týchto nečistôt vyššie uvedeným postupom aj niekoľko mesiacov.

Pri týchto povrchoch odporúčame najskôr odstránenie nečistôt pomocou prostriedku SCALP Renov EXPRESS (má ďaleko rýchlejšie a silnejšie pôsobenie) a následné nanesenie prostriedku ANTI-MOUSSE 77 použiť ako prevenciu pre zamedzenie opätovného výskytu organických nečistôt na ošetrených plochách.

Hygiena a bezpečnosť

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č 1907/2006, napriek tomu s ním zaobchádzajte ako s bežnými chemikáliami.

Odporúčame nosiť rukavice a vyhýbať sa častému kontaktu prípravku s pokožkou. Miesta zasiahnuté prípravkom opláchnite hojne vodou. Po ukončení práce ruky umyte mydlovou vodou.

Výrobok skladujte oddelene od potravín a mimo dosah detí.

Upozornenie

Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, overenie všetkých nie je v možnostiach výrobcu. 

Rady, ktoré poskytujeme, majú doporučujúci charakter. 

Zakaždým je potrebne zvoliť konkrétny postup až na základe výsledkov skúšky náteru na malej ploche povrchu, ktorý má biť ošetrený. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím výrobku.