Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Bytový dom, Zlín

2020

Strecha bytového domu, Praha

2020

Strecha bytového domu, Brno

2020

Bytový dom, Brno

2019

Rodinný dům, Dražice

2020

Strecha, Brno

2019

Bytový dom Pardubice

2017

Rodinný dom Olšany u Prostějova (Zatelovací systém HFR-TS)

2017

Rodinný dom Drnovice (zatepľovací systém HFR-TS)

2017

Rodinný dom, Svitavy

2016