Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Stavebné Bytové Družstvo - Stará Turá

2020

Rodinný dom, Bežovce

2020

Bytový dom Žitná Radiša

2020

Rodinný dom, Uhrovec

2019

Mazda, Thermoshield IndustrySpecial

2020

Bytový dom, Humenné

2020

Strecha záhradnej chaty, Martin, ThermoShield TopShield

2020

Rodinný dom, Silická Jablonica

2020

Rodinný dom, Trnava

2020

Rodinný dom, Chorvátsky Grob

2020