Rodinný dom Rybník (HFR-TS)

2019

Rodinný dom Ilava

2019

Rodinný dom Leopoldov (HFR-TS)

2019

Bytový dom Drotárska ul., Bratislava (HFR-TS)

2018

Bytový dom Stará Turá

2018

Kaplnka: Javorníky, Patránky

2018

Kostol Letanovce

2018

Nemocnica Skalica

2018

Strecha Kozí Vŕšok (ThermoShield TopShield)

2018

Strecha Trnava (ThermoShield TopShield)

2018