Bytový dom Stará Turá

2018

Kaplnka: Javorníky, Patránky

2018

Kostol Letanovce

2018

Nemocnica Skalica

2018

Strecha Kozí Vŕšok (ThermoShield TopShield)

2018

Strecha Trnava (ThermoShield TopShield)

2018

Rodinný dom Piešťany

2018

Bytový dom Sereď

2018

Rodinný dom Bratislava

2016

Gymnázium Trnava (zateplovací systém HFR-TS)

2017