Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Dátum Autor /inštitút Téma Komentár
december 1987 Hauser Laboratories, USA Meranie priechodu slnečného žiarenia v porovnávaní s nenatreným asfaltom (Top Shield) 84% menej priechodu tepla = vyššie chladenie
december 1987 Hauser Laboratories, USA Priechod vykurovacieho tepla v porovnávaní s nenatreným drevom (dosková skúšobná metóda Exterieur) zadržané 25% viac tepla, drevo sa zlepšilo v tepelnom odpore o 22%
aríl 1988 Hauser Laboratories, USA Meranie priechodu slnečného žiarenia v porovnaní s galvanizovaným oceľovým plechom (TopShield) 64% menši priechod tepla = vyššie chladenie
august 1990 Durotech Paints & Protective Coatings INC., St.Louis /USA Poľná štúdia vyúčtovania spotreby dvoch rodinných domov po dobu jedného roku; porovnanie medzi bežnou farbou a Exterieur Úspory 12,802 kWh
Letní a zimní tepelná ochrana s ThermoShield v porovnaní s domami natrenými farbou
september 1990 AAR Technology INC., USA Porovnanie dvoch rodinných domov v letnej tepelnej ochrane; porovnanie s bežnou farbou 29% zníženie nákladov = ušetrené 4.248 kWh
január 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer, nezávislý znalec pre stavebné škody,Cottbus /Nemecko Znalecké stanovisko: "Zmeny koeficientu prestupu tepla po nanesení náterového prostriedku na fasádu" (Exterieur) Trvalá zmena hodnoty U: zlepšenie o 0,5 W/m2K Teplota na povrchu vnútornej steny stúpla o 0,5°C
február 1999 Dipl. Ing. W. Ilmer,nezávislý znalec pre stavebné škody, Cottbus /Nemecko Znalecké stanovisko: "Porovnávacie meranie hodnoty U a energie" (Exterieur) Zlepšenie oproti nenatrenému murivu: 0,56 W/m2K úspora energie 21% (porovnanie obytných blok)
február 1999 Dipl. Ing. (FH) P. Klose, nezávislý znalec vykurovanie /ventilácia/ sanitárna technika, Forst Nemecko Posudok "Hodnota U porovnávacie meranie po nanesení ThermoShield Exterieur na omietnutu fasádu" (porovnanie bežnej farby s Exterieur) Zlepšenie hodnoty U o 0,6W/m2K a úspora energie 22% (porovnanie u budov na sídlisku)
jún 1999 Dr.H. M. Korff matematik a fyzik, Mnichov /Nemecko Jednoduchý model fyzikálneho účinku náterového systému Matematické potvrdenie sieťovej štruktúry membrány, vplyv na tepelný odpor a popis procesov odparovania, súlad medzi bubbles a spojivom
január 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Miesto pre meranie zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Nemecko Skúšobná správa: "O transmisnom tepelnom prúdu pórovitého stavebného materiálu pod vplivom vlhka (zrážková voda) a cirkulácie vzduchu (vietor)" (Exterieur) cca 30% redukcie transmisného tepelného prúdu vďaka ThermoShield
január 2000 Schall-und Wärmemessstelle Aachen GmbH /Miesto pre meranie zvuku a tepla/ (SWA), Prof. L. Siebel Nemecko Skušobná správa: "O transmisnom tepelnom prúdu pórovitého stavebného materiálu pod vplivom vlhka (zrážková voda), svetelného a tepelného žiarenia" cca 40% redukcia transmisného tepelného prúdu vďaka ThermoShield
február 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Nemecko Meranie tepelného prúdu za vedeckého doprovodu na budove v Viersenu (Exterieur) Vypočítaná hodnota U: 1,38 W/m2K podľa DIN
Nameraná hodnota U pred nanesením náteru: 2,35 W/m2K
Po 9 mesiacoch pôsobenia: s ThermoShield: 1,15 W/m2K
marec 2000 Štátom uznávaný energetický poradca Nemecko "Porovnanie dvoch rodinných domov s viacerými bytovými jednotkami v Schwabmünchenu pod energetickým hľadiskom po natrení budovy s ThermoShield Exterieur" Úspora energie 30% oproti bežnému fasádnemu náteru po technickej sanácii
apríl 2000 Štátom uznávaný energetický poradca Nemecko "Porovnanie dvoch rodinných domov s viacerými bytovými jednotkami v Schwabmünchenu pod energetickým hľadiskom po natrení budovy s ThermoShield Exterieur" Úspora energie 29% oproti bežnému fasádnemu náteru po technickej sanácii (väčší počet užívateľov)
apríl 2000 Oakridge National Laboratories, Tennessee /USA Trojročná skúška 24 rôznych strešných náterových systémov: solárnej reflexe, povrchová teplota, infračervená emisia a priechod tepla na asfaltových dráhach (TopShield) Zníženie prenosu tepla o viac než 75%; najlepší náter vo všetkých oblastiach: ThermoShield
máj 2000 Dipl. Ing. G. Schackert, energetický poradca, Magdeburg /Nemecko "Zmeraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v Magdeburgu-Otterslebenu pred a po nanesení náteru ThermoShield Exterieur " Úspora vykurovacej energie 25% ročne,zistené na základe dvoch vykurovacích období; meranie tepelnej nasiakavosti budovy: vnútorná teplota steny stúpla o 4°C
jún 2000 Nemecký list pre architektov Zverejnenie tlačovej správy Perleberskej spoločnosti pre bytovou výstavbu z februára 2000 Úspora energie 20% (od tej doby neustále potvrdzovane: medzi 20 a 30% ročne; (viď. zvláštna správa 2004)
august 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Skušobná správa: "K tepelnej strate v miestnosti s náterom ThermoShield (Interieur)" 7% zníženie tepelných strát vetraním, pozitívna úprava pomeru vlhkosti vzduchu
august 2000 Prof. L. Siebel Aachen/Nemecko "Dülmenský papier miestne posúdenie ochrany proti teplu a vlhkosti budov" Potvrdenie účinných mechanizmov pre úsporu energie TSB (prvé početné modely)
august 2000 WFA-Institut Prof.L.Siebel Stolberg /Nemecko Stavebno fyzikálny posudok "k hygrickému a termickému vplyvu vonkajších náterov ThermoShield na priemernú tepelnú stratu vonkajších stavených dielov" Skúmaný a potvrdený náskok v kvalite oproti náterom bežnej farbi (starnutie, krehnutie, tvorba trhliniek, priľnavosť a prenos vlhkosti)
december 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko "Účinok ThermoShield za horúcich letných dní pre zlepšenie termického klimatu v miestnosti" (Interieur) Nižšie izbové teploty za teplých dní; vplyv na alfa- vo vnútri, tzv. "alfa filtrační efekt"
december 2000 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko "Účinok ThermoShield vo vykurovacom období. Pre zlepšenie viac parametrov klimatu v miestnosti (Interieur) Tepelné žiarenie sa generuje: vpliv vlhka na alfa-vnútri, tzv. "alfa filtrační efekt"
február 2001 Dipl. Arch. Dr. V.Ivanov, Dipl. Arch. O.Simov /Bulharsko ” "Účinok ThermoShield na úsporu energie-skutočnosti, výsledky a praktická skúsenosť" (Exterieur, Interieur) Zníženie nákladov na chladenie: 32%, redukcia tepelnej stráty: 36% Laboratórne pokusy a praktické skúšky
február 2001 ET-Komodul, Varna Projektovanie stavieb a skúšky, Bulharsko Skúšobná správa "Zistenie účinku úspory energie pri aplikácií ThermoShield pri topení za zimných podmienok" (Interieur, Exterieur) Úspora energie: 36%
február 2001 Základná škola zverejnenie výsledkov merania v januári 2001 Prevalje /Slovinsko Porovnávacie meranie náteru (Interieur) triedy oproti triede s náterom bežnou farbou Lepšie vykúrenie, o 4°C vyžšia teplota pri rovnakom výkone kúrenia;
apríl 2001 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Stavebne fyzikálne stanovisko "k termickému chovaniu vonkajších stien" (na základe meraní na natrených budovách (Mülheim /Ruhr) Redukcia vlhkosti stavebných dielov z 90% rel. vlhkosti na 74% behom 7 mesiacov; účinky na tepelné straty a zmeny klímatu v miestnosti sú popísané pozitívne
máj 2002 WFA-Institut Prof. L. Siebel Stolberg /Nemecko Stavebne fyzikálny posudok: "K tepelnému zlepšeniu vonkajších stien", (Mülheim /Ruhr) Úspora energie: 24%
Meranie vlhkosti a vyhodnotenia na základe skutočnej spotreby budovy
máj 2002 Oddelenie energetickej efektívnosti GU, štátny energetický dozorný úrad, Rusko Skušobná správa: Hodnotenie vlastností tepelnéj ochrany termokeramických tenkovrtsvých náterov ThermoShield Exterieur" Citát záveru:
1. Náter má vlastnosť rovnomerne rozmiestňovať teplo na povrchu konštrukcie.
2. Náter o hrúbke 0,3-0,35 mm predlžuje dobu tepelnej výmeny medzi tepelným zdrojom a jeho okolím do stacionárneho zotrvania teploty o takmer 31%.
3. V miestnosti chránenej pomocou "ThermoShield Exterieur" s reguláciou tepla je úspora energie minimálne 22%.
marec 2003 Univerzita Jekaterinburg /Rusko Skušobná správa: "Zníženie tepelnej straty v porovnáni zo stenou bez náteru ThermoShield" Zníženie tepelnej straty pri použiti ThermoShiled: 40%
august 2003 Inštitút fyziky pri Univerzite J. Shnir Oldenburg /Nemecko "Matematický model vlastnosti tepelnej ochrany spojiva osadeného keramickými dutými mikroguličkami (ThermoShield)" Potvrdenie úspory energie a vhodnosti. Fyzikálna súhra spojiva a bubble.
august 2003 Inštitút fyziky životného prostredia pri Univerzite Bremen /Nemecko Vedecká skúška Práce k ThermoShield od J. Shnira "…predstavuje bezchybné riešenie komplexného fyzikalného problému ohľadom otázok prenosu tepla." "…spojením teoretických a experimentálnych výsledkov sa potvrdzujú všetky hypotézy, ktoré sa preniesli do kalkulácie"
august 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Inštitút Maxe Borna pre nelineárnu optiku a krátkodobu spektroskopiu vo výskumnom združení Berlín, zápis. spolok)/Nemecko Kontrola správy k ThermoShield J. Shnira Potvrdená znížená tepelná strata natretými stenami a "…, že produkty ThermoShield, skladajúce sa z sklenených sfér v spojive sú efektívnym prostriedkom dodatočnéj tepelnéj ochrany"
september 2003 Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Inštitút Maxe Borna pre nelineárnu optiku a krátkodobú spektroskopiu vo výskumnom združení Berlín, zápis. spolok) a PAKKA Holding GmbH /Nemecko Metoda výpočtu tepelných fyzických vlastností u náteru ThermoShield za praktických podmienok Metoda umožňuje vypočítať ľubovolné konštrukcie stien a strešných konštrukcií. Výsledky meraní pokusov pre kvantifikáciu energetických zlepšení sa znázorní pomocou počítača