Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Rozdiel medzi ThermoShieldom a tradičnými nátermi spočíva v dlhej životnosti bez sklonu k tvorbe mikrotrhliniek.

Tieto a ďalšie poznatky o energetických stratách odparovaním boli zistené už v roku 1994 pri skúmaní k dizertácii pod vedením profesora Gertisa, Frauenhofer Institut Holzkirchen.

Schopnosť sálania tepla na základe hypotetických úvah sú možno merania na natretých plochách pre zistenie tepelnej účinnosti, ktoré pomocou software umožňujú prepočítať ľubovoľné konštrukcie stien a striech. Pomocou meracích sond sa zachytí teplota steny, teplota vonkajšieho a vnútorného vzduchu a rýchlosť vetra. Tieto hodnoty vstupujú do výpočtu koeficientu výmeny konvekčného tepla.

ThermoShield - zabránenie prenikaniu vlhkosti

0,3 mm termokeramická membrána

S ďalšími parametrami typickými pre materiál sa určí celkový "ThermoShield" tepelný prúd, prúdiaci z miestnosti von. Schopnosť sálania tepla náteru ThermoShield, ako meradlo pre zníženie tepelných strát, sa potom vyčísli pomocou matematických rovníc.

Začiatok rovnice čierneho žiarenia

Žiarenie z okraja vrstvy, vonkajšie žiarenie na okrajoch, optická hĺbka a podiely spätného rozptylu de facto určujú optické vlastnosti náteru. Táto metóda vychádza z matematických modelov vlastností tepelnej ochrany ThermoShieldu, vyvinutých na univerzite v Oldenburgu. Meraciu sústavu a nutný software je možné sprostredkovať inštitútom, ktoré o ne budú mať záujem.

Účinky najtenších vrstiev znázorniteľných v simulačnom programe

Pre dennú prax ponúkajú dynamické simulačné programy nové možnosti rýchlej orientácie a istotu pri plánovaní. Kalkulácia potenciálu úspory energie, amortizácia a redukcia emisie CO2 budov je dnes možná pomocou počítačovej techniky. Vypracovanie tepelnej bilancie pre budovy pre dodržanie právnych požiadavkov môžeme taktiež vykonať touto metódou.

Membrána ThermoShield

Porovnávacím skúmaním, zisťovaním parametrov ovplyvňujúcich vlhkosť a prihliadnutím k sálavému chovaniu sa firme Delzer Kybernetik GmbH podarilo zachytiť v simulačnom programe komplexné procesy povrchov a vplyv produktov ThermoShield. Napríklad bola zistená rýchla reakcia na zmenené situácie (napr. kondenzáciou, odparovaním, absorbciou a spotrebou vody pri zmenách teploty). Po ich overení boli získané dáta pomocou hygrotermického procesu priebežne integrované priamo do kybernetického programu. Tento program umožňuje vypočítať najtenšie vrstvy a ich účinok.

Zistiť môžeme taktiež výťažok úspory energie pomocou ThermoShieldu najrôznejších materiálov. Blízko realite môžeme simulovať a znázorniť ako letnú, tak aj zimnú tepelnú ochranu.

Užívateľ sa dozvie, ako a koľko energie môže ušetriť a aké energetické opatrenia sa viac oplatia s ohľadom na amortizáciu, či návratnosť investície.

Pomocou technických charakteristických veličín ThermoShieldu sa tak vykonával výpočet pre budovy, ktorých spotreba energie je dokumentovaná pre niekoľko vykurovacích období pred nanesením a po nanesení náteru, ako napríklad sídlisko s dvanástimi veľkými obytnými blokmi na severovýchode Nemecka. 

Skutočná úspora energie na kúrenie v praxi robila priemerne 25 percent. Z výsledku simulácie vyšiel priemer 23 percent.