Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Dátum Autor /inštitút Téma Komentár
jún 2001 Prof. Siebel Aachen /Nemecko
EP 1 111 144 A1
Stavebná konštrukcia pre zníženie tepelných strát miestností (Exterieur) Patentová prihláška
október 2001 Prof.Siebel Aachen /Nemecko
EP 1 149 958 A1
Náter interieru pre zlepšenie hygrického klímatu v miestnosti a zníženie rizika tvorby plesní v miestnostiach (Interieur) Patentová prihláška
február 2002 Prof. Siebel Stolberg /Nemecko
EP 1 180 649 A1
Náter stavebných konštrukcií pre zníženie tepelných strát na štrukturovaných miestach vonkajších stavieb mimo iného náhľadová stena Patentová prihláška
jún 2002 Prof. Siebel Aachen /Nemecko
EP 1 215 463 A1
Povrchový náter pre zlepšenie prenosu tepla (Interieur, Exterieur) Patentová prihláška
jún 2003 Delzer Kybernetik,Lörrach /Nemecko Software pre dynamickú simuláciu budov spájajúcich vlhkosť - teplo. DK -Solar s modulom vlhkosti. Kalkulácia potenciálu úspory energie pomocou dynamickej simulácie nehomogenných, tiež najtenších vrstiev budov: prenos tepla spojený s vlhkosťou, solárne zisky a chovanie užívateľov
júl 2003 Delzer Kybernetik, Lörrach /Nemecko Expertíza k metodike simulácie  
september 2003 Delzer Kybernetik,Lörrach /Nemecko Expertíza k produktom ThermoShield v simulačnom nasadení  
september 2003 Užitný vzor SICC GmbH Berlín /Nemecko "Povrchový náter s endotermickými efekty" Zapísaný u Nemeckého patentového a známkového úradu pod č.203 14 145.8
október 2003 SICC GmbH Berlín /Nemecko "Povrchový náter s endotermickými efekty" Patentová prihláška