Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Firma SICC GmbH poverila firmu Delzer Kybernetik GmbH, aby pomocou pokusov a dynamických meraní vyvinula a vykonala všeobecne platné zachytenie inovačných mechanizmov pre úsporu energie. Teraz je možné preveriť toto chovanie každého materiálu, popr. vykonať porovnanie s produktmi ThermoShield.

Tu uvádzame niekoľko výňatkov zo záverečnej skúšobnej správy z 3. marca 2004 k dynamickej povrchovej aktivite ThermoShield a porovnávaných materiálov (napr. náterovými farbami): 

  • Rozdiel medzi Interieur a Exterieur je malý. Dalo sa to očakávať, pretože základná receptúra je v obidvoch prípadoch rovnaká. Rozdiely v receptúre evidentne zlepšili produkty správnym smerom pre príslušný prípad použitia.
  • Je úžasné, jak zreteľne ThermoShield zvýši povrchovú aktivitu.
  • Priepustnosť pre pary z materiálov stien a k nim je daná, ale nie je tak rýchla ako napr. pri neošetrených materiáloch alebo pri materiáloch natrených porovnávanými farbami. Pre vnútorné nátery je to dôležité, ešte dôležitejšie je to ale pre vonkajšie nátery.
  • V krátkodobej a dlhodobej dynamike je ThermoShield lepší.
  • ThermoShield má ďaleko vyššiu povrchovú aktivitu ako všetky materiály porovnávané v teste.

 

Zistenie dynamiky a kvantifikácie adaptívnych vlastností ThermoShield sa preniesli do dynamického simulačného programu DK-Solar.

SICC vyrába a predáva od roku 2002 exkluzívne v Nemecku a v Európe náterový systém ThermoShield.

Pracovníci SICC GmbH sú oboznámení s produktmi už viac ako šesť rokov na základe spolupráce s SPM- ThermoShield Inc. a môžu sa obzrieť za dlhoročnou skúsenosťou v predaji, vo vývoji produktov, výrobe, technike spracovania a vnútornou organizáciou. K spoločníkom SICC GmbH preto patrí taktiež SPM-ThermoShield Inc.,USA.

SICC GmbH ThermoShield Europe
Pankstraße 8a
13127 Berlin/Germany

Závod a expedičný sklad
Wackenbergstr.78-82
13156 Berlin/Germany
tel.:+49 (0)30 50 01 96-0
fax:+49 (0)30 50 01 96-20
e-mail: info@sicc.de
internet: www.thermoshield-europe.com

Povrchové nátery s endotermickými efektmi®
Made in Germany