Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Exterieur

ThermoShield je rodina multifunkčných špičkových povrchových náterov používaných predovšetkým v stavebníctve a to na fasády, strechy a interiéry.

Jedinečné vlastnosti termokeramického náteru ThermoShieldu sa starajú o útulnú, pohodovú klímu vo všetkých budovách. Pomáhajú šetriť náklady na kúrenie i klimatizáciu a veľmi účinne chránia fasády a strechy pred škodlivými vplyvmi rôznych poveternostných podmienok. Významnou mierou zabraňujú starnutiu a zvetrávaniu stavebných konštrukcií. Pritom je termokeramický náter ThermoShield v pomere cena/výkon rovnako výhodný ako normálna, vysoko kvalitná disperzná farba.

Produkty ThermoShield pochádzajú z USA a veľmi úspešne sa aplikujú po celom svete už 21 rokov. Na európskom kontinente sú distribuované a používané už od roku 1997.Taktiež sa tu od roku 2002 vyrábajú. Termokeramický náter ThermoShield pre svoje vynikajúce, vysoko nadštandardné a pre náterové hmoty neobvyklé vlastnosti, všade púta veľkú pozornosť. V minulých rokoch bolo produktmi ThermoShield ošetrených v celej Európe viac než 4 000 budov.

Termokeramický náter ThermoShield chráni váš dom, vaše zdravie i vašu peňaženku

Aplikovaný termokeramický náter ThermoShield postupne transportuje zo stavebnej konštrukcie vlhkosť, ktorú murivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetrený plášť budovy sa pritom chová ako ľudská koža pri potení. Pri difúznom odparovaní je z povrchu steny odoberané teplo. Vnútro budovy sa tak účinne zbavuje nadbytočného tepla. Aby tento dôležitý proces mohol prebiehať nerušene, náter je chránený vlastnou reflexiou škodlivého podielu slnečného žiarenia pred zničením. Proti nežiadúcemu zahrievaniu povrchu budovy oslnením, pôsobí termokeramický náter ThermoShield v súhre s pojivom nezávisle na použitom farebnom odtieni. Výsledok: v letných mesiacoch dochádza k citeľnému poklesu teploty v interiéri a zníženiu nákladov na klimatizáciu.

Iba suchý plášť v zime hreje

Termokeramický náter ThermoShield Exterieur súčasne pripravuje budovu v letných mesiacoch na zimu. Murivo sa vysušuje a získava lepšie tepelne izolačné vlastnosti a vyššiu schopnosť akumulovať teplo. Stáva sa tak zásobníkom tepla a vieme, že oproti zime nás ochráni suchý plášť. Budove postačuje menší vykurovací výkon, pretože "zásobník - murivo" je dostatočne naplnený a vyprázdňuje sa len pomaly. Vnútri budovy obyvatelia vnímajú zvýšenie teploty na vnútornom povrchu obvodových stien. Z toho vyplýva vyšší komfort bývania pri nižšom vykurovacom výkone.

Zatepľovať či nezatepľovať? Prečo si položiť túto základnú otázku, keď sa zo všetkých médií valia informácie o tom, ako a koľko sa dá ušetriť zateplením Vášho paneláku alebo rodinného domu? Nie vždy to musí byť pravdou.

Termokeramický náter ThermoShield: Produkty

ThermoShield princíp funkcie

Procesy transportu vlhkosti a termické deje prebiehajú neustále taktiež v nasledujúcich rokoch. Keď vytiahneme sklenenú nádobu z ľadničky do tepla, vytvorí sa na jej vonkajšej strane veľké množstvo kondenzovanej vody. Rovnaký dej prebieha aj v murive, keď sa po zimných mesiacoch opäť otepľuje. Vlhkosť vzduchu na vonkajších stenách sa zráža a hneď sa zase odparuje. O prísun média pre chladenie budovy je teda permanentne postarané. A taktiež o suché steny v zimnom období.

Veľká vzhľadová rozmanitosť: jednoduché spracovanie termokeramického náteru ThermoShield

ThermoShield sa tónuje v celej rade aktuálnych trendových farieb. Pomocou počítačového programu na miešanie farieb ThermoShield môžeme realizovať cez 4 000 rôznych farebných odtieňov. Nájdete tak farbu, ktorá sa vám páči.

Termokeramický náter ThermoShield sa spracovávajú ako konvenčné farby. Dajú sa bez problémov nanášať na podklady ako omietka, betón alebo kov, špeciálne úpravy alebo zvláštne prípravy nie sú potrebné. Nanášanie sa prevádza valčekom alebo štetcom, pri väčších plochách môžeme použiť taktiež airless striekacie prístroje. Ochranná membrána zasychá plynulo. Behom spracovania, ani po jeho skončení sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé výpary.

Pre vašu istotu - doložená účinnosť

Mechanizmy účinku ThermoShield sú doložené početnými skúškami, testmi a referenciami. Vedľa technických parametrov boli preverované predovšetkým vlastnosti významne ovplyvňujúce úspory energie. Ako výsledky praktických aplikácií pri výstavbe obytných budov a priemyslových objektov na celom svete, tak aj vedecké výskumy a merania renomovaných inštitútov a univerzít, viedli dokonca k podaniu patentových prihlášok. Veľmi pozitívne referencie zaručujú istotu dlhodobého zachovania funkcií ochrany stavieb a prínosy pre úsporu energie. 

Termokeramický náter ThermoShield je špičkový ekologický produkt, ktorý ponúka veľké spektrum možností úpravy, po dlhú dobu chráni stavebnú konštrukciu, vytvára zdravý životní priestor a príjemné klíma v miestnosti.

Novodobé technológie vyvinuté pôvodne pre kozmické lety, aplikované do odboru stavebnej chémie, prinášajú ochranu aj vášho domu.

Princíp funkcie a základné komponenty hmôt ThermoShield boli vyvinuté v NASA pri príprave letov Space Shuttle začiatkom 70.rokov, aby sa chránili materiály raketoplánov a životy astronautov vo vesmíre.

Použitím vakuoizovaných mikrokeramických dutých telies (Ceramic Bubbles), veľkých len zlomky milimetrov, podarilo sa vyvinúť taký materiál, ktorý sa postaral o to, aby Space Shuttles odolali teplotným výkyvom v rozmedzí viac ako 2000°C.

Tento nový materiál, ktorý zostane na podklade prichytený taktiež pri zrýchlení na niekoľkonásobok rýchlosti zvuku, slúži ako ochranný štít Space Shuttles dodnes.

V kombinácii s extrémne odolným pojivom sa narodila "tekutá keramická dlaždica". Po schválení pre civilné využitie sa termokeramický náter vyvíjal ďalej, predovšetkým pre použitie v oblasti stavebníctva a k tomu boli prispôsobené jeho ďalšie dôležité vlastnosti. Termokeramický náter ThermoShield vyrábaný v podobe náteru dnes predstavuje najmä pri použití pre obytné budovy systémom úspory energie, dlhodobú ochranou povrchov a možnosť kolorizácie na akýkoľvek odtieň.