Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield

 • Televízia WDR, Servisný čas, Stavanie a bývanie, vysielanie zo dňa 19.09.2003
 • Architekt Prof. Jens P. Fehrenberg, Hildesheim. November 1999 (dopl.5/02). Vyhodnotenie budov v Hannoveri "Am Tollenbrink"
 • Dipl. Ing. Univ. Konrad Fischer, architekt, Hauptstr. 55, D-96272 Hochstadt am Main
  www.konrad-fischer-info.de
 • Odborný zväz Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. (Tepelne izolačné prepojené systémy, zaps. spolok) Fremerbergstraße 33,76530 Baden-Baden
 • Tlmočenie poradenstva pre spotrebiteľov Dolného Saska, zo dňa 11.02.2000
 • U. Hammerschmidt, W. Sabuga v Bauphysik (Stavebná fyzika) 22 zošit 2/2000
 • Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (Ústav pre výskum materiálov a skúšobný ústav pre stavebnictvo Lipsko zaps. spolok) Prof. Dr. Peter Bauer, marec 2000
 • ibp Frauenhofer Institut für Bauphysik (ibp Inštitút stavebnej fyziky vo Frauenhofe), Stuttgart, internetové stránky 04.04.2001;
  www.frauenhofer.de
 • "Skúmanie efektívnej tepelnej ochrany rôznych konštrukcií tehlových vonkajších stien" Frauenhofer Institut für Bauphysik, pracovište Holzkirchen zo dňa 05.07.1983
 • "Postup pri jednorozmernom a dvojrozmernom výpočte spojeného prenosu vlhka v stavebných dieloch s jednoduchými parametrami" disertace Dipl. Ing. H. M. Künzel, hlavný oznamovateľ Prof. Gertis, Frauenhofer Institut, Stuttgart, júl 1994
 • "Mathematical modelling of the heat-protection properties of the composite coating consisted of hollow ceramic microsphares (ThermoShield)", J. Shnir, Institut für Physik an der Universität Oldenburg (Fyzikálny inštitút pri Univerzite v Oldenburgu), august 2003
 • Max-Born Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (Inštitút Maxa Borna pre nelineárnu optiku a krátkodobú spektroskopiu vo výskumnom združení Berlín, zaps.spolok) Kalosha: Kontrola správy J. Shnira 25.08.2003
 • Institut für Umweltphysik an der Universität Bremen (Inštitút fyziky životného prostredia pri Univerzite Bremen), Kokhanovsky: Kontrola správy J. Shnira
 • Registrácia užitného vzoru SICC GmbH: č.203 14 145.8
 • Die Wärmefibel 1999, ThermoShield GmbH & Co.KG, Berlín
 • Prof. L. Siebel, Aachen, "Das Dülmener Papier", august 2000
 • Delzer Kybernetik GmbH, Lörrach, expertízy k software DK-Solar, 2003
 • Deutsches Architektenblatt (List nemeckých architektov) 6/2000
 • Staatliches Energieaufsichtsamt, Energieeffizienzabteilung der GU (Štátny energetický dozorný úrad, oddelenie energetickej účinnosti GU), skúšobná správa zo dňa 09.07.2002
 • Tlačové vyjadrenie firmy Maxit Deutschland GmbH, Breisach, december 2003
 • Prof. L. Siebel, D. Mainka, L. Schuster patentová prihláška EP 123 50 42A1