Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Robustný "guličkový obal" a špeciálne spojivo prepožičiavajú ThermoShieldu nezvyčajne vysokú životnosť. Počas tejto doby sa buduje permanentná ochrana proti vlhkosti, ktorá podklady schopné sorpcie rýchlo privádza späť na ustálenú vlhkosť stavby. Dôsledkom toho je zlepšenie tepelného odporu a súčasne opätovné nastavenie akumulačnej schopnosti stavebných dielov (mimo iného pre solárne zisky).

Všetko je otázkou výpočtu

Už v roku 1999 bolo zverejnené zhrnutie zaručených poznatkov, v ktorom sa upozorňovalo na veľké ovplyvnenie žiarenia (solárne zisky) a vlhkosti v súvislosti s ThermoShieldom pre výpočet tepelných strát.

Normované hodnoty U sa nedajú preto ako také ani zlepšiť, ani zhoršiť, o to však viac skutočne danú transmisiu tepla stavebným dielom. Vhodným náterom (napr. ThermoShield) pri povrchoch stavebných dielov môžeme dosiahnuť výrazného zlepšenia reálne existujúcich izolačných hodnôt cielenou manipuláciou rôznych dynamiku ovplyvňujúcich veličín.

Názorný výpočet:

Základné údaje:
obvodová plocha prenášajúca teplo (podľa DIN 4108):
A = 1580 m2

vykurovací objem budovy (podľa DIN 4108):
V = 4000 m3

stredná hodnota k (podľa DIN 4108):
k = 1,4 W /m2K

interné tepelné zisky (podľa DIN 4108):
Ql = 8 * V = 8 * 4000 m3 = 32000 kWh/a

spotreba tepla vetraním (podľa DIN 4108):
Ql = 18,28 * V * faktor WRG
18,28 * 4000 m3 * 1 = 73120 kWh/a

Zistenie ročnej spotreby tepla na vykurovanie budovy s neošetrenou vonkajšou fasádou:

QH = 0,9 (QT + QI) - (QI + QS) + QFv + QFa
       = 0,9 * QT + Q Fv + QFa - QS - QI + 0,9 * QL
       = (76k + 36k + 10k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
       = 116k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (116 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
       = 290400 kWh/a

Zistenie ročnej spotreby tepla na vykurovanie budovy s vonkajšou fasádou ošetrenou náterom ThermoShield:

QH = 0,9 (QT + QL) - (QI + QS) + 0,2 * QFv + 0,2 * QFa
        = 0,9 * QT + 0,2 * Q Fv + 0,2 * QFa - QS - QI + 0,9 * QL
        = (76k + 7k + 2k - 6k) A - QI + 0,9 * QL
        = 79k * A - QI + 0,9 * QL

QH = (79 * 1,4 * 1580) - 32000 + 0,9 * 73120
        = 208556 kWh/a

Výsledok:

Úspora energie pri použití ThermoShieldu: 28,2%

[(290400 - 208556) / 290400] * 100

Poznámka:

Uvedené hodnoty pre QFv = 36k a QFa = 10k sa zakladajú na hypotetických úvahách a ročných priemerných hodnotách zrážok.

Úspora energie oproti nenatrenému stavebnému dielu sa zistí - pri zanedbaní iných vlastností šetriacich energiu - výlučne znížením energetických strát odparovaním a vysúšaním (QFv a QFa). Zmenšenie je možné, pretože náter ThermoShield zabraňuje kapilárnemu nasávaniu vody do stavebného dielu, a tým neposkytuje vlhkosť k odparovaniu. Faktor 0,2 sa napriek tomu ponecháva ako zaisťovacia prirážka. Povrchová kvalita vrstvy spôsobuje rýchlejší odtok dažďovej vody, ktorý znižuje dodatočné tepelné straty.