Zbavte sa soľných výkvetov a nevzhľadných cementových povlakov. Jediný účinný boj proti nim je ich pravidelné odstraňovanie.

Čo sú soľné výkvety?

Soľné výkvety sú vlastne biele kryštáliky na stenách. Vznikajú reakciou bázických zložiek obsiahnutých v stavebnej konštrukcii spolu s vlhkosťou a oxidom uhličitým zo vzduchu a tým sa na povrchu vytvárajú uhličitanové soli - soľné výkvety.

Výskyt výkvetov vplyvom transportu vlhkosti zvnútra objektu nemožno nikdy zastaviť bez zastavenia vzlínania vlhkosti (prevedenie hydroizolácie objektu) a jediný spôsob likvidácie výkvetov je ich pravidelné odstraňovanie.

V prípade, že sa tvorba výkvetov deje vplyvom prísunu vlhkosti zvonku, možno jej tvorbu výrazne znížiť obmedzením prísunu vlhkosti vhodným hydrofobizačným alebo oleofobizačním prostriedkom.

Ako sa dostávajú na povrch bázické zložky?

Existujú dva spôsoby, ktorými sa bázické zložky dostávajú na povrch:

  • Transportom z vnútorných konštrukcií: vzlínajúcou vlhkosťou pri zlej hydroizolácii alebo pri vysychaniu objektu po rekonštrukcii, vysychaním konštrukcie po dažďoch alebo prísunu vlhkosti z iných vonkajších zdroj.
  • Ako zvyšky alkalických prostriedkov po chemickom čistení povrchu pri nedostatočnej následnej neutralizácii.

Odstránenie soľných výkvetov

Pre odstránenie výkvetov solí je určený prostriedok SCALP NDS 72 (ekv. GRAFITIX Neutralix). Pre dlhodobú ochranu a konzerváciu možno tiež použiť hydrofobizačný náter. Tento náter sa používa až po odstránení soľných výkvetov.

Odstránenie cementových povlakov

Pre tento účel je najvhodnejší prípravok DEROX 320 (ekv. GRAFITIX Ciment). Prípravok je vhodný pre odstránenie cementových povlakov (cementu a cementového mlieka) z dlaždíc, kameňa, tehál, mozaiky či betónu. Čistiť možno starý, zašlý cement, ale aj cement čerstvý.