Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield FixPlus

ThermoShield FixPlus je koncentrát hĺbkového penetračného náteru pre nastavenie vsiakavosti minerálnych podkladov.

ThermoShield FixPlus spevňuje všetky podklady omietok podľa DIN 18500, pokiaľ ich únosnosť nie je dostatočná.

ThermoShield FixPlus má veľmi dobrú penetráciu podkladu a rýchlo schne. Je difúzne otvorený, je bez výparov a riedidiel a má vysokú konečnú pevnosť.

Záklané vlastnosti ThermoShield FixPlus

  • vytvára vsiakavosť minerálnych podkladov
  • spevňuje všetky omietkové podklady
  • má vysokú konečnú pevnosť
  • zlepšuje spojenie zákl. materiálu s vrchným náterom