Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) je špičkový náter na kov a technické konštrukcie. Znižuje prestup tepla, zabraňuje kondenzácii vody a má vysokú reflexiu slnečného žiarenia.

ThermoShield IndustrySpecial je odolný náter pre technické konštrukcie a je pripravený k použitiu.

ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady technických konštrukcií ako napríklad cisterny, silá, potrubia, kontajnery, oceľové konštrukcie, a mnoho ďalších...

Základné vlastnosti ThermoShield IndustrySpecial

 • dlhotrvajúca ochrana konštrukcii pred škodlivými vplyvmi životného prostredia ako sú ultrafialové žiarenie, smog, špina, kyseliny, soli a morská voda
 • výrazná ochrana pred vplyvmi počasia ako je dážď, sneh, krupobitie...
 • náter je vodotesný taktiež pri extrémnych poveternostných podmienkach
 • vysoká elasticita, znižujúca tvorbu trhlín
 • energetická účinnosť v lete aj v zime
 • vysoká reflexia slnečného žiarenia
 • extrémna elasticita výhodná pri prechodoch rôznych materiálov

ThermoShield IndustrySpecial znižuje prestup tepla

Termokeramický náter ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže znížiť straty tepla, ku ktorým dochádza napr. pri transporte kvapalín a plynov v potrubiach alebo znižuje únik tepla v kovových konštrukciách. Vďaka náteru na kov ThermoShield IndustrySpecial sa zníži povrchová teplota potrubí  (napr. pri transporte teplej vody) a dochádza k nižším stratám - tým pádom sa realizujú okamžité úspory v zmysle úspor nákladov (v tomto prípade ohrev vody). Naopak: po aplikácií náteru ThermoShield IndustrySpecial na rozvodné rúry klimatizácie - ThermoShield IndustrySpecial bráni prestupu okolitého tepla a rúry zostávajú chladné (chladný vzduch z klimatizácie sa zohreje pri transporte od okolia len minimálne)

Možnosti aplikácie na zníženie prestupu (úniku) tepla:

 • potrubia teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK)
 • klimatizačné zariadenia a ich potrubné rozvody
 • potrubia rôznych kvapalín, kde sa vyžadujú malé straty tepla / chladu pri transporte

Thermoshield IndustrySpecial zabraňuje kondenzácii vody

Termokeramický náter na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže eliminovať kondenzáciu vody, ktorá vzniká na kovových konštrukciách. Táto jedinečná vlastnosť náteru ThermoShield IndustrySpecial má obrovské možnosti uplatnenia a aplikácie v praxi. Dokáže napr. zabrániť korózií vodovodných potrubí tým, že na nich nedochádza ku kondenzácii vody (vodovodné potrubia pre studenú vodu v obytných domoch), ošetriť konštrukcie zimných štadiónov (kde opäť dochádza ku kondenzácii vody) alebo ošetriť obrovské silá a kontajnery na uskladnenie rôznych surovín a materiálu.

Možnosti aplikácie na zabránenie kondenzácie vody:

 • vodovodné potrubia a potrubia na kvapaliny a plyny
 • vodné nádrže a nádrže na uskladnenie kvapalín
 • kovové konštrukcie zimných štadiónov
 • silá a kontajnery na uskladnenie rôznych surovín a materiálu
 • rozvody klimatizácie a vzduchotechniky

ThermoShield IndustrySpecial je antistatický

Vďaka termokeramickej membráne dostal náter ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) do vienka ďalšiu unikátnu vlastnosť: je antistatický. Vdaka tomu je vhodný na všetky kovové podklady tam, kde sa nachádza nejaké elektrické vedenie alebo elektrické obvody (elektronika).

Možnosti aplikácie – antistatická ochrana:

 • elektrické vedenia vysokého napätia (zároveň slúži ako ochrana voči korózii)
 • stĺpy verejného osvetlenia
 • stĺpy pre vedenie elektrickej energie trolejbusov, vlakov a električiek
 • rozvodné skrine elektroinštalácie
 • kovové boxy, v ktorých sa nachádza nejaká elektronika (napr. svetelné reklamy a pod.)

ThermoShield IndustrySpecial má vysokú reflexiu slnečného žiarenia

Termokeramický náter na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) má vysokú reflexiu (odrazivosť) slnečného žiarenia a tým rapídne znižuje povrchovú teplotu kovových a technických konštrukcií. Svoje využitie nájde hlavne v skladovacích kontajneroch a silách, v ktorých sú uskladnené kvapaliny, plyny alebo pevné látky. ThermoShield IndustrySpecial, vďaka svojej schopnosti odrážať až 85% slnečného žiarenia, chráni tieto kontajnery, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu a poveternostným podmienkam.

Možnosti aplikácie – reflexia slnečného žiarenia:

 • silá a kontajnery na uskladnenie kvapalín
 • silá pre uskladnenie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov
 • potrubia pre kvapaliny a plyny, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu

Aký je ThermoShield IndustrySpecial?

ThermoShield IndustrySpecial sa “na nič nehrá” a nepotrebuje nikoho presviedčať o svojich nesporných kvalitách a špičkových vlastnostiach. Je to jednoducho náter na kov so skvelými schopnosťami, ktorý nemá vo svojom obore (technické konštrukcie) prakticky žiadnu konkurenciu. Svoje vynikajúce vlastnosti dokazuje v praxi, kde svojou aplikáciou dokázal odstrániť vzniknuté “problémy” (prehrievanie kvapalín v silách, zabránenie kondenzácii vody, a pod.) alebo ušetriť nemalé náklady pri tepelných stratách (potrubia).

ThermoShield TopCoat má výborné využitie v priemysle na kovových konštrukciách. Jeho aplikácia na silá a skladovacie kontajnery dokáže vďaka reflexii slnečného žiarenia účinne eliminovať prehrievanie nádrzí, prípadne aplikácia na rozvodné potrubia minimalizuje tepelné straty.
ThermoShield TopCoat nachádza svoje uplatnenie aj na železnici - a to vďaka tomu, že zabraňuje kondenzácii vody v priestoroch s elektrickými rozvodmi. Aplikuje sa napr. na električky, kde vo fabiónoch predtým často kondenzovala voda.
Nátery ThermoShield TopCoat a TopShield tu môžu vysoko prispieť svojimi vlastnostami. Počas prestávok a aj pri práci prináša človeku pobyt v príjemne temperovaných pracovných a kancelárskych kontajneroch oddych. V každom ročnom obdobi: v zime žiadne mrznutie a v lete príjemná vnútorná klíma, napriek vysokým vonkajším teplotám.
Vďaka vysokej reflexii slnečného žiarenia dokážu nátery ThermoShield aplikované na textílie udržať teplotu pod nimi na prijateľnej úrovni. Takto možeme jednoduchým spôsobom zaistiť príjemné pracovne prostredie v horúcich letných dňoch. Reflexia slnečného žiarenia náterom ThermoShield sa môže využiť aj v "plechových" v novinových stánkoch, kde sa po aplikácii vytvorí príjemné pracovné prostredie a podstatne sa v nich zníži teplota.
Zvuk v miestnostiach naráža na rôzne reflexné povrchy - ako sú podlahy, steny a stropy. Týmto vznikajú rôzne zvukové odrazy. Aby bolo hovorom v miestnostiach dobre rozumiet, musia byť ostatné hluky čo možno najrýchlejšie rozptýlene. Natery so speciálnymi akustickými elementami ThermoShield IndustrySpecial Acoustic pomáhaju vylepšiť akustiku v priestoroch. Na stropných paneloch je toto použitie náterov ThermoShield exluzívne rozšírené už po celom svete.