Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield ZinkPrimer

ThermoShield ZinkPrimer je vodou riediteľný základný náter na báze akrylátovej živice pre vnútorné a vonkajšie použitie.

ZinkPrimer sa používa ako sprostredkovateľ priliehavosti pre neželezné kovy ako je zinok, pozinkovaná oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník a meď. Môže sa použiť taktiež ako ľahký základný náter na ochranu proti korózii na železnom a oceľovom povrchu.

Záklané vlastnosti ThermoShield ZinkPrimer

  • zaručuje vynikajúci adhézny mostík pre následnú aplikáciu náterových hmôt ThermoShield TopCoat
  • ľahká ochrana proti korózii povrchových častí železných a oceľových predmetov