Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield: Termokeramický náter s endotermickou reakciou

ThermoShield

• Zníženie úniku tepla - Vaše teplo zostane Vaše

• Redukuje vznik príčin energetických strát

• Tepelná a vlhkostná ochrana Vášho domu, ktorá nikdy nestarne

• Samočinná regulácia vlhkosti obvodových stien

• Odstránenie "tepelných mostov"

• Uzdraví vnútornú klímu vo Vašom dome

• Farebná stálosť 15 a viac rokov

• Jednoduchá údržba a opravy

• To všetko za pomoci známych fyzikálnych procesov, ktoré izolatérske loby dlhodobo popiera

• Vedecky preukázaná účinnosť vlastností

• Konzultácie zdarma

 

POZOR na napodobeniny - sú drahé a nefunkčné!