Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Náš prvý kontakt s "tepelnoizolačným náterom" sa datuje rokom 1995. V tejto dobe sa jednalo na slovenskom a českom trhu o priekopnícku technickú novinku a získanie akýchkoľvek informácií o produkte bolo veľmi ťažké. Na európsky trh sa tento materiál dostával veľmi komplikovanou cestou od zatiaľ jediného výrobcu v USA a na slovenský trh cez Rakúsko. Od tejto doby sa o tepelnoizolačné nátery s rôznou intenzitou zaujímame. V posledných troch rokoch môžeme povedať, že už veľmi intenzívne. Okrem rokovaní s dovozcami a výrobcami sme študovali príspevky na internete, ako od odborníkov tak aj názory a skúseností obyčajných ľudí, ktorí takzvane zariskovali a náter aplikovali na vlastnú päsť.

Nátery, ktoré sú všeobecne nesprávne nazývané ako "tepelnoizolačné nátery", sú medzi odborníkmi pre svoje unikátne a špecifické vlastnosti známe ako "termoreflexné nátery".

Študovali sme aj pomerne značné množstvo vykonaných zahraničných aplikácií na objektoch rôzneho typu, ich odborné porovnávacie posudky, z niekoľkoročnej doby pred aplikáciou a následne po aplikácii náteru.

Nový pohľad na tepelnoizolačné nátery

Samozrejmosťou bolo aj zoznámenie sa s výsledkami vedeckých výskumov týkajúcich sa týchto materiálov. Predovšetkým sú zaujímavé výsledky z Inštitútu pre stavebné fyziky v Stuttgarte, Berlíne a Technickej univerzity v Bratislave. Bolo nutné zmeniť pohľad na šírenie tepla, ako na neustály dynamicky sa meniaci prírodný dej, kedy podmienky vonkajších a vnútorných teplôt a vzdušnej vlhkosti sa neustále menia, so zakomponovaním ďalších vplyvov - ako hnaný dážď, sneh, vietor a ďalších. Nutné bolo tiež použiť iné fyzikálne odbory, ako odbor elektromagnetického žiarenia, optiky a hydromechaniky.

Navštívili sme a prezreli si tiež niekoľko aplikácií náteru vykonaných na Slovensku, v Čechách a na Morave, ako tieto nátery vyzerajú po niekoľkých rokoch. Medzi ne patria stavby aplikované tepelnoizolačným náterom, ktoré boli vykonané aj pred 10 rokmi.

Účelom tohto nášho snaženia je to, aby sme mohli ponúknuť produkt o ktorom vieme, čo ponúka a akým spôsobom ovplyvňuje termické pochody v konštrukcii obvodovej steny stavby.

Z dostupných tepelnoizolačných náterov, ktoré sú na súčasnom slovenskom trhu a ktoré sme mohli porovnávať pre ďalšie zodpovedné doporučenie, sme zvolili ten, ktorý je na trhu najdlhšie, je z hľadiska kvality, unikátnych úžitkových vlastností a hlavne s dostatkom dostupných vedeckých, odborných posudkov a praktických poznatkov - náter pod názvom:

Tepelnoizolačný náter ThermoShield

Tepelnoizolačný náter ThermoShield nie je izolácia a ani nefunguje na podobnom princípe.

ThermoShield pôsobí vždy spoločne s konštrukciou na ktorej je aplikovaný.

Tepelnoizolačný náter ThermoShield svojou aplikáciou na fasádu ovplyvňuje predovšetkým nasledujúce fyzikálne procesy pri prenose tepla:

  • Ovplyvňuje vlhkosť v konštrukcii, jej priechod, ukladanie (kondenzáciu) a odstránenie smerom do exteriéru, chráni proti dažďu, letnému kondenzátu a umožňuje vlhkostné odparovanie aj v zimných dňoch.
  • Využíva pôsobenie elektromagnetického žiarenia ako vnútorných i vonkajších zdrojov energie, obmedzuje a usmerňuje jeho pohyb v konštrukcii obvodovej steny

 

Pôsobením všetkých faktorov, s ktorými tepelnoizolačný náter ThermoShield ovplyvňuje priechod tepla, je možné dosiahnuť úspory v priemere 25 - 30%.

Tieto hodnoty preukazujú porovnávacie merania v nespočetných posudkoch z celého sveta.

Zavŕšením nášho preverovania je praktické prevedenie tepelnoizolačného náteru ThermoShield, fasády rodinného domu v Koclířově pri Svitavách, kde sme si v reálnej podobe odskúšali pracovné postupy, pracovné časy, prípravné práce, aj neštandardné kolízne situácie - opravu mechanického poškodenia na hotovej ploche fasády. Vykonali sme aj skúšku umývateľnosti znečistenej fasády.

Tepelnoizolačný náter ThermoShield je jediný náter, ktorý sa sám zaplatí a navyše je ziskový.